Informacje dla pacjenta

W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu obowiązkowe jest:

Obecność członka rodziny lub opiekuna pacjenta z dowodem tożsamości,

Dostarczenie dokumentów potwierdzających tożsamość pacjenta oraz aktualne ubezpieczenie:

Dowód osobisty, legitymacja rencisty/emeryta i inne które chory posiada, legitymacja ubezpieczeniowa( dotyczy chorego zatrudnionego w zakładzie pracy)

Dostarczenie dotychczasowej dokumentacji medycznej pacjenta:

Kserokopii kart informacyjnych ze szpitala,

Wyników aktualnych badań diagnostycznych: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity, glukoza, cholesterol, HBS, Rtg płuc.

Informacji o leczeniu farmakologicznym

Warunki pobytu pacjenta w zakładzie

Zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w Zakładzie. Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.

W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie konieczne jest uzyskanie postanowienia Sądu o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody.

NFZ finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 punktów wg w/w skali. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc. Pacjent, który został oceniony powyżej 40 punktów zostanie wypisany z Zakładu.

Do zakładu nie przyjmuje się pacjenta, u którego podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Pacjent powinien posiadać:

  • podstawowe przybory toaletowe (higieny jamy ustnej, gąbkę, mydło w płynie, ręczniki, przybory do golenia, chusteczki jednorazowe, szampon do włosów, grzebień),
  • piżamę, koszulę nocną, skarpety, ubiór sportowy, stabilne obuwie, łatwe do utrzymania w czystości.
    •  

Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, protezy zębowe, aparaty słuchowe itp., a także wszelkie wartościowe przedmioty.

Zakład gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, których wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.

Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod groźbą wypisu.

Zależnie od sytuacji w Zakładzie pacjent, decyzją personelu może być przeniesiony do innej sali.

Zasady udzielania informacji o pacjencie:

  • Informacje dotyczące stanu pacjenta i całego procesu leczenia udzielane są wyłącznie osobie uprawnionej przez lekarza Zakładu.
  • Informacje dotyczące procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie osobie uprawnionej przez pielęgniarkę oddziałową Zakładu.
  •  

UWAGA:
Nie udzielamy telefonicznych informacji na temat stanu pacjenta.

Scroll to Top