Dokumenty do pobrania dla osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL Turkowice

Lista dokumentów do przyjęcia

Informacje dla pacjenta

Wniosek o wydanie skierowania

Skierowanie do ZOL

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie 

Skala Barthel 

Skala NRS 2002

Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego

Scroll to Top